مبانی نظری نگرش شغلی

مبانی نظری نگرش شغلی

دانلود

تعاریف و مفاهیم نگرش شغلی «نگرش»
یکی از مهم­ترین مفاهیم روان شناسی اجتماعی نوین است (آفاق­ویسی و
آگهی؛1389). احتمالاً در روان شناسی اجتماعی معاصر ایالات متحده، مفهوم
نگرش متمایزترین و ضروری ترین مفهوم است. نگرش نیز همانند بسیاری از
متغیرهای روان­شناختی، نه یک ذات قابل مشاهده­ی بلاواسطه، بلکه ساخته­ای
فرضی درباره طبیعت رفتار آدمی است. مفهوم نگرش به هیچ عمل خاصی اشاره
ندارد، بلکه انتزاعی از تعداد زیادی واکنش یا عمل مرتبط است
(قراباغی؛1390). همچنین نگرش حالت آمادگی ذهنی و روانی است که بر اساس تجربه، سازماندهی شده و تأثیری پویا و جهت‎دار
بر واکنش فرد در مقابل تمام اشیا و موقعیت هایی که با آن روبرو می شود بر
جای می گذارد. بنابراین نگرش به عنوان تمایل به پاسخگویی به یک فرد، یک
ایده یا یک موقعیت به طریقی خاص، در نظر گرفته می‎شود
(فلینت و همکاران، 2013) و در واقع نشان­دهنده میل و انگیزه درونی برای
انجام دادن و یا انجام ندادن رفتار خاص است. ترکیبی از باورها، گرایش­ها یا
احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن
واکنش به شیوه ای نسبتاً ثابت به اشیا، اشخاص و رویدادهای خاص اطلاق می شود
(کرامتی؛1391). نگرش­ها، خصوصیات ثابت فردی هستند که به انسان­ها در مورد شرایط کار، دید مثبت یا منفی می­دهد. نگرش قابل دیدن یا لمس کردن نیست بلکه از روی سخنان شخص یا کارهایی که او انجام می­دهد استنباط می­شود (چنگ و والدنبرگر[1] ، 2013). بنابراین بررسي نگرش هاي كاركنان در سازمان­هاي مختلف به دليل نتايج قابل ملاحظه­اي كه مي­تواند بر بهبود رفتارهاي سازماني داشته باشد، طي چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحبنظران مديريت رفتار سازماني و مديريت منابع انساني بوده است (سروش؛1391). نيروي انساني بخش عمده­اي از زندگي خود را در محيط سازماني مي­گذراند، طبيعي است كه توجه و آگاهي به ابعاد سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان از اهميت فراواني برخوردار است (مشبكي؛1389: 5). نگرش
شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه­های مختلف شغلش است و نوعی سنجش
روحیه در انجام وظیفه محسوب می­شود؛ بدین معنی که نشان میدهد فرد نسبت به
شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی است (حجازی و همکاران، 1391). نگرش
شغلی نظری است که افراد، درباره چیزها یا رویدادهای مختلف شغلش ابراز
می­کند و منعکس کننده نوع احساس فرد درباره آن است (سارمیناه[2] ، 2011). بنابراین اصولا هر سازماني همواره درصدد آگاهي از نگرش­هاي شغلي كاركنان است و اگر اين نگرش­ها به صورتي مشخص بيان شوند سازمان­ها مي­توانند جهت مديريت نيروي انساني اطلاعات مفيدي بدست آورند (بحرینی­زاده و همکاران؛1391). به طور کلی مفهوم نگرش شغلی به تمایل به ارزیابی و پاسخگویی به موضوعات اجتماعی به صورت همواره مساعد یا نامساعد اشاره دارد (قراباغی؛1390).   2-3-3) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی کاربرد
نگرش در مباحث رفتار سازمانی ایجاد نگرش­های مثبت بین کارکنان در مورد شغل
و سازمان و در نتیجه بالا بردن میزان رضایت شغلی در کارکنان، بالا بردن
میزان تعهد سازمانی، تمایل کمتر به ترک شغل (افزایش وابستگی شغلی) و ایجاد
رفتار شهروندی سازمانی است. و همچنین نگرش در عملکرد گروهی، در سازگاری با
محیط کار، دفاع از ایده­های خود و در بیان ارزش­ها نقش مهمی را ایفا می­کند
(اعلانیان[3]
، 2014).در فعالیت­های گروهی نقش نگرش بد بارزتر از نقش نگرش خوب است.
بدین صورت که داشتن نگرش بد احتمال شکست گروه را افزایش می­دهد حال آنکه
صرف داشتن نگرش خوب بقا و کامیابی گروه را تضمین نمی­کند. سرعت انتقال نگرش
در فعالیت­های گروهی بیش از تجربه و استعداد است و سرعت انتقال نگرش بد
بیش از نگرش خوب. آدمی
برای سازگاری با محیط کار نیازمند ابزار، اسباب و فعالیت­ها است و نگرش
یکی از این ابزار است. همچنین نگرش­ها موجباتی را فراهم می­کنند تا شخص از
تخیلات و ایده­های خود در مقابل تهدیدات دیگران دفاع کند. و نهایتاً
نگرش­ها برای افراد امکانی را فراهم می­سازند تا بوسیله­ی آن ارزش­های خود
را بیان کنند (فلینت و همکارن، 2013).     2-3-4) راهکارهای تغییر نگرش شغلی راهکارهایی برای تغییر در نگرش شغلی ارائه شده است که به شرح زیر می­باشد (اعلانیان، 2014): فراهم آوردن اطلاعات: یکی
از روش­های تغییر نگرش شغلی فراهم آوردن اطلاعاتی جدید است. گاه
اطلاعات جدید میتواند موجبات تغییر عقیده­ی فرد را نسبت به موضوع خاصی
در سازمان فراهم آورد زیرا برخی مواقع داشتن نگرشی خاص به دلیل
اطلاعات ناکافی است. ناهماهنگی شناختی: ناهماهنگی شناختی یعنی تعارض و عدم توافق بین نگرش و رفتار یا بین دو نگرش. در اواخر دهه ی 1950 محققی به نام لئون فستینگر[4] نظریه­ای به نام نظریه­ی نا هماهنگی شناختی را بیان نمود. این
نظریه هر گونه عدم تطبیق بین نگرش­های فرد یا بین نگرش­ها و رفتار
فرد را بیان می­کند. در این نظریه یک فرض بنیادی آن است که نا هماهنگی
باعث تنش است و این حالت باعث میشود شخص در صدد کاهش یا بر طرف کردن
ناهماهنگی برمی­آید. میزان ناهماهنگی به دو عامل بستگی دارد 1- نسبت
شناختهای هماهنگ به نا هماهنگ 2- اهمیت هر یک از شناختها برای شخص.اثر دوستان و همسالان: دوستان
و همسالان فرد می­توانند در تغییر نگرش فرد نقش مهمی داشته باشند
برای مثال اگر یکی از کارکنان سازمان نسبت به رئیس خود نگرش منفی
داشته باشد و متوجه شود که همکاران و دوستان او در سازمان از
رئیس مورد بحث به خوبی یاد میکنند احتمال دارد نگرش خود را نسبت به وی
تغییر دهد.روش مقابله کردن:
در این روش از شخص ناراضی خواسته می­شود تا درگیر مشکل یا مساله شود و
بکوشد تا آن را به شیوه ای که خود معتقد است یا فکر میکند حل کند. و
شخص ممکن است با لمس مشکل نگرشش عوض شود.   2-3-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن سیستم
باور آدمی، تصویر ذهنی محیط مرتبط با اوست که با روابط علی و معلولی
احتمالی تکمیل می­گردد. باورها، از مشاهده مستقیم و استنباط­هایی از روابط
از پیش شناخته شده ناشی می­شوند. برای مثال، آدمی همکار خندان خودش را شاد
قلمداد می­کند. باورها از نظر شدت رابطه میان نگرش­ها و باورها، تأثیر
یکسانی بر نگرشها ندارد. تحقیقات نشان می­دهد که نگرش­های مبتنی بر باورهای
مهم ممکن است اطلاعات دریافتی در یک زمینه را تغییر دهد. هنگامی که فرد
باور دارد با ترک خدمت می­تواند موقعیت بهتری کسب کند و از فشارهای روانی
ناشی از کار نیز کاسته خواهد شد، احتمال بیشتری دارد که کارش را ترک گوید و
برعکس نگرش منفی نسبت به ترک خدمت هنگامی شکل خواهد گرفت که شخص باور کند
که ترک خدمت نتایج منفی مانند از دست دادن منبع درآمد و موقعیت به بار
خواهد آورد (مشبكي؛1389: 5). بازمهندسی،
طراحی مجدد بنیادین در فراگردها برای کسب بهبود واقعی در کیفیت محصول یا
خدمت، کاهش زمان انجام کار یا کاهش هزینه­ها می­باشد. بازمهندسی از آینده
شروع می کند و به عقب بر می­گردد. در آینده چه وضعیتی را سازمان باید داشته
باشد و برای رسیدن به آن چه گام­هایی را باید برداشت . به هر حال، صرف
آغاز از نو تضمینی برای موفقیت نخواهد بود . باز مهندسی همواره دشوار است.
مطالعات نشان می دهد 50 تا 70 درصد برنامه­های بازمهندسی با شکست مواجه
شده­اند. سازمان­ها به مرور و با زحمت درس­های مهمی درباره اینکه چه چیزی
در بازمهندسی عملی و چه چیزی غیر عملی است می آموزند . یک درس عملی این است
که نگرش کارکنان نقش مهمی در فراگرد بازمهندسی دارد . کارکنان و مدیران هر
یک نگرش­هایی نسبت به چگونگی انجام کارشان و نقش­ها و مسئولیت­هایشان در
سازمان­ها دارند که می توانند بی تأثیر یا حتی نادرست باشد. چنین نگرش­های
کاری می­تواند یک تلاش بازمهندسی را کند یا ناموفق کند. سازمان­ها
نمی­توانند کار بیشتر با افراد کمتر انجام دهند مگر اینکه نگرش­های تک تک
کارکنان این ابتکار عمل را مورد حمایت قرار دهند (رحمان و ناس[5] ، 2013).   2-3-6) ابعاد نگرش شغلی به
نظر می­رسد نگرش­های شغلی از عناصر مختلفی تشکیل شده باشند. هرچند نظریه
پردازان هر بازه تعداد و اهمیت این عناصر اختلاف نظر دارند. این عناصر
عبارتند از : شناخت، (باورهای شخص یا دانش مبتنی بر واقعیت او، در مورد
موضوع اصلی نگرش)، عواطف، (بشاش در مقابل عبوس) و آمادگی (تمایل به عمل یا
پاسخگویی به شکل خاص، نه یک سلسله رفتار مشخص که انتظار می رود در هر
شرایطی به روز کند). وقتی فرد این عناصر را در یک مجموعه واکنش ثابت به یک
موضوع خاص اجتماعی (نظیر سیاست های شرکت، سرپرستی، کارخود فرد) ادغام می
کند، نگرش به وجود می آید (چنگ و والدنبرگر، 2013). این مفهوم از لحاظ ترسیمی در نمودار نشان داده شده است (قراباغی؛1390): 1.      تعامل بین افراد و شرایط محیطی فعلی یا قبلی موجب نگرش­ها می­شود. 2.      نگرش ها از طریق روند شناختی تمامیت و ثبات، و در اجزای شناخت، عواطف و آمادگی رفتاری شکل می­گیرد. 3.      همین که نگرشی به وجود آید، ممکن است مستقیماً بر رفتار تأثیر بگذارد. 4.      با این حال، متغیرهای فردی و محیطی متعدد دیگری وجود دارند که به تعیین چگونگی رفتار عملی شخص کمک می­کند. 5.      رفتار به نوبه ی خود بر وضعیت محیطی موجود تأثیر می گذارد. این تغیییرات ممکن است به تغییر نگرش موجود منجر شود. این
شرح مختصر، به وضوح پیچیدگی در روندهای نگرشی را نشان می دهد. وقتی
می­خواهیم بر نگرش­ها در یک سازمان تأثیر بگذاریم، باید این پیچیدگی را در
نظر داشته باشیم. عدم توجه به این پیچیدگی می­تواند به اتلاق قابل توجه
انرژی، وقت و پول منجر شود. این موضوع را باید زمانی که استراتژی­های
(راهکار) رفتاری جایگزین برای بهبود بهره­وری، کیفیت زندگی شغلی، و همکاری
در مدیریت کار را نقادانه ارزیابی می­کنید، در نظر داشته باشید.   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 45 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری نگرش شغلی مبانی نظری نگرش شغلی دانلود مبانی نظری نگرش شغلی

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
460
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:207
کیلوبایت

 • مقاله کامل مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

  مقاله کامل مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود مقاله کامل مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دسته: اقتصاد بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 مقاله کامل مجموعه قوانین و…

 • بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

  بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دانلود دانلود پایان نامه كارشناسی رشته مدیریت صنعتی بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی     چكیده  از آنجا كه اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع  می تواند تاثیر به سزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها…

 • تحقیق رشته متالوژی - ماشين تراش

  تحقیق رشته متالوژی - ماشين تراش دانلود ماشين تراش رايجترين ماشين ابزاري است كه در عمليات توليد در مقياس كوچك بكار مي رود. انواع ديگر ماشين تراش نيز وجود دارد. در عمليات توليد در مقياس متوسط بطور گسترده اي از…

 • پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط بازاریابی اجتماعی با وفاداری مشتریان

  پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط بازاریابی اجتماعی با وفاداری مشتریان دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 15 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و…

 • آزمون افسردگی زونگ

  آزمون افسردگی زونگ دانلود آزمون افسردگی زونگ دسته: پرسشنامه بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 1 قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می…

 • ازدواج موفق

  ازدواج موفق دانلود ازدواج موفق دسته: علوم تربیتی بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 5929 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 ازدواج یعنی قیمت فایل فقط 14,300 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می…

 • پاورپوینت آشنایی با مفاهیم تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM:2013

  پاورپوینت آشنایی با مفاهیم تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM:2013 دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مفاهیم تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM:2013، در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   بخش 1: تعاریف و تاریخچه…

 • پاورپوینت آموزشی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی

  پاورپوینت آموزشی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی دانلود دانلود پاورپوینت آموزشی قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه های اجرایی جهت رشته علوم سیاسی در قالب 85 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با…

 • دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم

  دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم دانلود دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم جهت رشته مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     هدف: بررسی…

 • پاورپوینت قالب و قالب برداری - بخش دوم

  پاورپوینت قالب و قالب برداری - بخش دوم دانلود پاورپوینت قالب و قالب برداری - بخش دوم دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت قالب و قالب برداری - بخش دوم ، در حجم 119…

 • تشریفات گمرکی پروازهای بین المللی

  تشریفات گمرکی پروازهای بین المللی دانلود تشریفات گمرکی پروازهای بین المللی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تشریفات گمرکی پروازهای بین المللی

 • پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

  پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری دانلود دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی:شعب بانک صادرات ایران درشهرستان…

 • تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

  تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک دانلود هدف از این تحقیق برسی تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک می باشد.     در اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ، فرایند تضاد زمانی اتفاق می افتد که مدرسه…

 • پاورپوینت درس 6 علوم نهم مبحث فشار و آثار آن

  پاورپوینت درس 6 علوم نهم مبحث فشار و آثار آن دانلود دانلود پاورپوینت درس 6 علوم نهم مبحث فشار و آثار آن در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • دانلودکارآموزی-کنترل-کیفیت-90-ص

  دانلودکارآموزی-کنترل-کیفیت-90-ص دانلود دانلودکارآموزی-کنترل-کیفیت-90-ص دسته: کارآموزی بازدید: 3 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 147 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 دانلودکارآموزیکنترلکیفیت90ص قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود…

 • دانلود پاورپوینت سیستم های پردازش تراکنش

  دانلود پاورپوینت سیستم های پردازش تراکنش دانلود عنوان پاورپوینت:سیستم های پردازش تراکنش فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 28پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایلفهرست مطالب:علائم طراحی سیستم هاسیستمهای پردازش تراکنشهدف از ایجاد TPSبرخی ویژگی های اصلی TPSانواع پردازش در سیستم…

 • شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کهگیلویه و بویراحمد

  شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کهگیلویه و بویراحمد دانلود توضیحات:برای تهیه ی نقشه " جاده های ارتباطی " منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی، در قالب فایل word و در حجم 37…

 • بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان

  بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانلود مقدمه:روان شناسان اجتماعي تمايل دارند بدانند كه انسانها چگونه درباره يكديگر مي انديشند و چگونه بر يكديگر اثر مي گذارند و اثر مي پذيرند، با اين حال تنها ايشان نيستند…

 • پاورپوینت تغيير رفتار

  پاورپوینت تغيير رفتار دانلود دانلود پاورپوینت تغيير رفتار جهت رشته ی روان شناسی در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       آنچه كه افراد انجام می دهند يا…

 • پاورپوينت مدیریت رفتار ، موفقیت و ارتباط

  پاورپوينت مدیریت رفتار ، موفقیت و ارتباط دانلود دانلود پاورپوينت مدیریت رفتار ، موفقیت و ارتباط  جهت رشته مديريت قالب 45 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       امروزه تأكيد بر…

 • چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت

  چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت دانلود چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت دسته: علوم انسانی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت قیمت…

 • طرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ و خاك

  طرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ و خاك دانلود توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) بهره برداری از معدن گچ و خاك با ظرفيت 100000 تن در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.فهرست…

 • ساخت برنامه اندروید روی گوشی

  ساخت برنامه اندروید روی گوشی دانلود ساخت برنامه اندروید روی گوشی دسته: اندروید+android بازدید: 13 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 10482 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 بدون نیاز به کامپیوتر و اینترنت و فقط بر روی گوشی ، فقط…

 • PowerPoint پاورپوینت تغذیه ورزشی

  PowerPoint پاورپوینت تغذیه ورزشی دانلود تغذیه ورزشی در برنامه رژیم غذایی ورزشکار مصرف غذاهایی که شاخص قندی آنها بالاست نسبت به غذاهایی که شاخص قندی پایین دارند در اثر بالابردن سریع گلوکز خون و تحریک انسولین، گلیکوژن عضلات را سریعتر…

 • ترجمه مقاله بررسی نظیر به نظیرجریان سازی ویدئو

  ترجمه مقاله بررسی نظیر به نظیرجریان سازی ویدئو دانلود ترجمه مقاله بررسی نظیر به نظیرجریان سازی ویدئو دسته: مقالات ترجمه شده isi بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 835 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 ترجمه مقلات کارشناسی ارشد…

 • تحقیق بررسی مدیریت زنجیره تامین

  تحقیق بررسی مدیریت زنجیره تامین دانلود تحقیق بررسی مدیریت زنجیره تامین دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق بررسی مدیریت زنجیره تامین، در قالب فایل word و در حجم 140 صفحه به همراه ترجمه مقاله Demand…

 • طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی

  طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی دانلود دانلود پروژه پایانی كارشناسی در رشته مهندسی برق طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی   چكیده این پروژه مربوط به ساخت و بررسی مدار محافظ وسایل برقی می باشد كه یك…

 • کتاجزوه فنون ادبی مختص کنکوریها رشته زبان و ادبیات فارسی

  کتاجزوه فنون ادبی مختص کنکوریها رشته زبان و ادبیات فارسی دانلود   فصل اول: دوران باستان تا رنسانس  فصل اول این کتاب به مباحث آغازین نقد ادبی و فلسفی اختصاص دارد که به طور عمده از یونان باستان آغاز میشود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش یادگیری در حد تسلط (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش یادگیری در حد تسلط (فصل دوم تحقیق) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش یادگیری در حد تسلط (فصل دوم تحقیق) دسته: علوم انسانی بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 29 کیلوبایت…

 • پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش

  پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز       سازمان‌های امروز دیگر فرصت‌های زمانی سازمان‌های دیروز را ندارند، بنابراین همواره باید با توسل به سرعت و مهارت،…

 • جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب

  جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب دانلود جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب دسته بندي : جزوات و نمونه سوالات کنکور » کنکور ریاضی جزئیات و دریافت توضیحات:این جزو  50 صفحه دارد و شامل درسنامه جامع ،نکات مهم ومثال های متعدد برای…

 • دانلود پاورپوینت فوزاریوم گوجه فرنگي

  دانلود پاورپوینت فوزاریوم گوجه فرنگي دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فوزاریوم گوجه فرنگيفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 34پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن  دوعلت اصلي دچار شدن به بيماري  پژمردگي وپلاسيده شدن گوجه فرنگي مربوط به پژمردگي ناشي از فوزاريوم…

 • دانلود فایل مهره گرد پیچ گوشتی خور متریک 14

  دانلود فایل مهره گرد پیچ گوشتی خور متریک 14 دانلود دانلود فایل سه بعدی مهره گرد پیچ گوشتی خور متریکفرمت stpقابل استفاده در تمامی نرم افزار های سه بعدیاستاندارد DIN 547   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش با فرآیند کارآفرینی سازمانی

  پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش با فرآیند کارآفرینی سازمانی دانلود ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیستریچ است که هر دو پرسش نامه  دارای مقیاس پنج درجه ای نوع لیکرت بوده…