دانلود کار تحقیقی بررسی کلیات طلاق

دانلود کار تحقیقی بررسی کلیات طلاق

دانلود

دانلود کار تحقیقی بررسی کلیات طلاق نوع فایل: wordقابل ویرایش 60 صفحهمقدمه بنام
حضرت دوست كه خانه فلك را بي‌مدد بر افراشت و چرخ عظيم آسمان را بي‌عروض
بپا داشت و در سرزمين تابناك عقل نهالي را بارور ساخت كه ريشه‌اش را انديشه
ساقه و برگش را سخن و ميوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان
باقداست‌ترين نهاد اجتماعي در عرضه مناسبات فردي و گروهي است و از اهميتي
ويژه برخوردار است . و در تاريخ مستمر ملتها بحدي مهم بوده كه هيچيك از
مكاتب سياسي ، اجتماعي ، فلسفي از پرداختن به آن بي‌نياز نبوده‌اند خصوصاً
در عصر حاضر با تدوين وتصويب مقررات در مقام حفظ اين نهاد اهميت داده‌اند . كسي‌كز عشق خالي شد فسرده است گرش صد جان بود بي‌عشق مرده است
طلاق در شرع اسلام از احكام تاسيسي است و قبل از اسلام بدون قيد و شرط
بوده است و قرآن به اين مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا مي‌شدند و
زن را جزء اسباب و اثاثيه خود مي‌پنداشتند لذا اسلام اصل حكم طلاق را احياء
نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولي اگر عسر و حرج زن ثابت
شد طبق قانون اسلام و حاكم شرع بررسي مي‌شود .اسلام كراراً متذكر شده است « بغض حلال البغض الي الله من الطلاق »تا تواني پا منه اندر فراق ابغض ، الاشياء عندي الطلاق
طلاق منفورترين حلالهاست اصل مسئله طلاق يك ضرورت است اما ضرورتي كه بايد
به حداقل ممكن تقليل يابد و تا آنجا كه راهي بر ادامه زوجيت است . كسي سراغ
آن نرود به همين منظور قرآن به چند حكم اشاره مي‌كند نخست مي فرمايد چون
عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شايسته‌اي نگه داريد يا بطرز شايسته‌اي از
آنها جدا شويد سپس به دومين حكم اشاره مي‌كند مي‌فرمايد هنگام طلاق و جدايي
دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد تا اگر در آينده اختلافي روي دهد
هيچيك از طرفين نتوانند واقعيتها را انكار كند . در مورد چگونگي طلاق
چند نظريه است .1- طلاق به كلي ممنوع اين نظريه طرفداران كليسا است كه زن
بايد تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد كه موجب مي‌شود آمار طلاق
بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام عوامل و زمينه‌هاي
طلاق شامل بد اخلاقي ، هراساني بي‌توجهي زن و مرد به نيازهاي يكديگر راه حل
اختلاف پيش از طلاق. دادگاه‌هاي خانوادگي،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده
وفلسفه عده حفظ حريم زوجيت شناسايي نسب فرزندان،مهلتي براي بازگشت دوباره
به زندگي حال اگر زوجين سوار بر مركب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگي
حركت نمايند و با آب مهر و محبت كه از سرچشمه زلال و صاف مي‌جوشد كام تشنه
خود را با طراوت و شاداب كنند و مركب عشق را در ميدان صفا وصميميت بهمراه
شكوفه‌هاي گذشت، ثمره اين تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هديه كنند
وبيادآورند لحظات خداحافظي نزديكان كه با چشماني پرفروغ وبا بوسه‌هايي‌
غنچه محبت و عاطفه را هديه‌مي‌كردند ومبارك‌ ميگفتند ديگر ناظر بهم ريختن
آن حلقه‌هاي مهر نخواهيم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتي والا
پيش بسوي خوشبختي . فهرست مطالب:مقدمه فصل اول كليات ومفاهيم مبحث اول طلاق گفتار اول تعريف طلاق 1-تعريف لغوي طلاق 2-طلاق از نظر اصطلاحي و شرعي 3-طلاق از نظر حقوقي مبحث دوم اركان طلاق و شرايط صحت آن گفتار اول صيغه طلاق ، شرايط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرايط زن طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجراي صيغه 1-صيغه طلاق 1-1الفاظ طلاق 2-1 مستندات قول فقها درباره صيغه طلاق 3-1 آراي حقوقدانان اسلامي 2- شرايط طلاق دهنده ( مطلق ) 1-2 بلوغ2-2 عقل 3-2 اختيار 4-2 قصد 3- شرايط مطلقه ( طلاق داده شده ) 3-1 زوجيت 3-2 دوام3-3 طهارت از حيض و نفاس 4- اشهاد شرايط شهود 4-1 مرد باشد 4-2 عادل باشد 4-3 استماع صيغه طلاق فصل دوم اقسام طلاق مبحث اول طلاق سنت – طلاق بدعي ، طلاق غير امامي ، طلاق بائن طلاق سنت طلاق بدعت طلاق غير امامي نظر حقوق‌دانان اسلامي طلاق بائنطلاق رجعي مبحث دوم آثار طلاق نسبت به طلاق بائن گفتار اول قاعده جدايي كامل دو همسر گفتار دوم مسكن زوجه در طلاق بائن منابع و مآخذ منابع و ماخذ- الاستبصار فيما اختلف في الاخبار شيخ الطائفه ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، دارالكتب الاسلاميه ، 1390ق . 2- حقوق مدني دكتر حسن امامي ،‌كتابفروشي اسلاميه ، 1357.3- الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره شيخ يوسف بحراني ، موسسه النشر الاسلامي مطبعه العلميه .4- تحرير الوسيله امام خميني ، موسسه مطبوعات دارالعلم 5- منهاج الصالحين سيد ابوالقاسم خوئي ،‌مكتبه لطفي ، 1353.6- جامع المدارك في شرح المختصر النافع سيد احمد خوانساري ، مكتبه الصدوق ، چاپ اسماعيليان ، 1364.7-
ترجمه شرايع الاسلام مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي ، به كوشش محمد تقي
دانش پژوه ،مركز انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سپهر ،1368 ، چاپ پنجم. 8- شرح تبصره المتعلمين زين العابدين ذوالمجدين ، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1339 .9-
ترجمه تفسير الميزان محمد حسين طباطبائي ، مترجم ج 38 ، سيده محمد باقر
موسوي همداني ، چاپ مشعل آزادي ، موسسه انتشارات فراهاني ، چاپ چهارم .10- مجمع البحرين شيخ فخر الدين طريحي ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 136711- المبسوط شيخ الطائفه ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، مكتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه .12- وسائل الشيعه شيخ محمد بن الحسن حر عاملي ، چاپ پنجم.13-
الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه زين الدين الجبعي العاملي ( (‌معروف
به شهيدثاني ) ، انتشارات دارالهادي للمطبوعات ،چاپ نمونه ، 1403 ق چاپ
اول .14- العين ،‌عبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ، منشورات دارالهجره ، 1405 ق .15- مفاتيح الشرايع ، ملامحمد محسن فيض كاشاني، مجمع الذخائر الاسلاميه ، چاپ خيام ، 1401 ق 16- قاموس قرآن ، سيد علي اكبر قريشي ،دارالكتب الاسلاميه ، چاپ فردوسي ، 1354 .17- حقوق مدني ( خانواده ) دكترناصر كاتوزيان ، بهنشر ، چاپ بهمن 1368.18- ترمينولوژي حقوق محمد جعفر لنگرودي 19- بحار الانوار محمد باقر مجلسي ، انتشارات موسسه الوفاء ، 1403 ق ، چاپ سوم.20- جزوه درس حقوق مدني ، مصطفي محقق داماد.21- مستند تحريري الوسيله احمد مطهري ، مطيعه الخيام ، 1404 ق.22- فقه الامام جعفر الصادق محمد جواد مغنيه ، انتشارات قدس .

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود کار تحقیقی بررسی کلیات طلاق بررسی کلیات طلاق کار تحقیقی بررسی کلیات طلاق کلیات طلاق طلاق طلاق از نظر حقوقی اركان طلاق و شرايط صحت آن صيغه طلاق شرايط مرد طلاق دهنده مطلق شرايط زن طلاق داده شده ( مطلقه) بررسی شرعی طلاق

دانلود کار تحقیقی بررسی کلیات طلاق نوع فایل: word قابل ویرایش 60 صفحه مقدمه بنام حضرت دوست كه خانه فلك را بي‌مدد بر افراشت و چرخ عظيم آسمان را بي‌عروض بپا داشت و در سرزمين تابناك عقل نهالي را بارور ساخت كه ريشه‌اش را انديشه ساقه و برگش را سخن و ميوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ت
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
129
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 60

حجم فایل:262
کیلوبایت

 • مجموعه سمپل اتوكد بتن و فونداسيون

  مجموعه سمپل اتوكد بتن و فونداسيون دانلود مجموعه سمپل اتوكد  بتن و فونداسيون   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: اتوكد مجموعه سمپل بتن و فونداسيون دانلود اتوکد بتن و فونداسيون سمپل اتوکد دانلود سمپل اتوکد اتوکد بتن و فونداسيون…

 • نمونه پروپوزال ارشد رشته معماری - مجتمع مسکونی

  نمونه پروپوزال ارشد رشته معماری - مجتمع مسکونی دانلود نمونه پروپوزال رشته معماریپروپوزال معماری مجتمع مسکونی   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته معماری نمونه پروپوزال آماده معماری مجتمع مسکونی پروپوزال کامل معماری با فرمت وردگ…

 • پایان نامه سیستم تولید بهنگام JIT

  پایان نامه سیستم تولید بهنگام JIT دانلود چکیده: JIT مخفف Just In Time در آغاز به عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبار های ژاپنی مطرح بود. امروزه Just In Time به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم و دراختیار…

 • پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش

  پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش دانلود دانلود پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورشپاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش در 239 اسلاید بسیار جامع شامل بخش های زیر می باشد:فهرستجایگاه درساهداف درساهداف رفتاری درسفصل یکماهداف رفتاری فصل اولپیشگفتارپیشگامان جامعه شناسی آموزش و…

 • پروژه ها و ارایه درس مخازن تحت فشار دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد

  پروژه ها و ارایه درس مخازن تحت فشار دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد دانلود پروژه ها و ارایه درس مخازن تحت فشار دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:پروژه ها…

 • پاورپوینت تعليم و تربيت

  پاورپوینت تعليم و تربيت دانلود دانلود پاورپوینت تعليم و تربيتنوع فایل : PowerPointتعداد صفحات : 33فهرست و پیشگفتار هدفهاي تربيتيويژگيهاي هدف تربيتي مطلوب هدفهاي تربيتي اسلام عوامل تربيت در اسلام روشهاي تعليم و تربيت اسلامي اصول و مباني تعليم و تربيت اسلامي در نظام ج.ا.اتدابير و رهنمودهاي حضرت…

 • مطالعه خوردگی چرخه نقاشی (رنگ آمیزی) صنعتی برای مبلمان باغ

  مطالعه خوردگی چرخه نقاشی (رنگ آمیزی) صنعتی برای مبلمان باغ دانلود مطالعه خوردگی چرخه نقاشی (رنگ آمیزی) صنعتی برای مبلمان باغ دسته: فنی و مهندسی بازدید: 10 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 چرخه…

 • منبع سوالات ریدینگ 31 شهریور، 27 مرداد و 23 تیر 96 آزمون msrt - منبع ریدینگ پرتکرار سال 96 و 95

  منبع سوالات ریدینگ 31 شهریور، 27 مرداد و 23 تیر 96 آزمون msrt - منبع ریدینگ پرتکرار سال 96 و 95 دانلود  منبع سوالات ریدینگ 31 شهریور، 27 مرداد و 23 تیر 96 آزمون msrt - منبع ریدینگ پرتکرار سال…

 • كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي

  كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي دانلود كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي    تلفنهاي همراه و ايمني بزرگراهها نوشته شده توسط Matt Sundeen رئيس اصلي برنامه: ارتباط بين جلب توجه راننده و ايمني بزرگراهها مساله قابل توجهي براي قانونگذاران در ايالات متحده مي…

 • فایل ورد مبانی نظری و ادبیات تحقیق یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی

  فایل ورد مبانی نظری و ادبیات تحقیق یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانلود   عنوان: مبانی نظری و ادبیات تحقیق مبانی نظری و ادبیات تحقیق یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 155 فصل دوم مبانی…

 • دانلود تحقيق در مورد ادبیات کودکان docx

  دانلود تحقيق در مورد ادبیات کودکان docx دانلود هدف از اين تحقيق بررسي ادبیات کودکان  با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد word بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش مي باشد.       روند رشد ادبیات کودکان در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز وجود 26 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز وجود 26 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز وجود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد. منظور از ابراز وجود رفتاری است که شخص را قادر می سازد به نفع خود عمل…

 • گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

  گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید دانلود گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید دسته: حسابداری بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 گزارش کارآموزی انبارداری…

 • پاورپوینت پروژه نرم افزار 1

  پاورپوینت پروژه نرم افزار 1 دانلود دانلود پاورپوینت پروژه نرم افزار 1 جهت رشته نرم افزار در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فهرست :  طراحی فرم دیکشنری…

 • گزارش کارآموزی حقوق - شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی

  گزارش کارآموزی حقوق - شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی دانلود گزارش کارآموزی حقوق - شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی دسته: علوم انسانی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • بررسی معامله به قصد فرار از دین

  بررسی معامله به قصد فرار از دین دانلود بررسی معامله به قصد فرار از دین دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 با توجه به قاعده تسلیط و…

 • دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت - رابطه‌ مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت ‌زندگی کاری

  دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت - رابطه‌ مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت ‌زندگی کاری دانلود فرمت ورد قابل ویرایشنگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقیتعداد صفحات: 26شامل:مقدمهبیان مسئلهپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیضرورت…

 • نقشه ی زمین شناسی استان کرمان

  نقشه ی زمین شناسی استان کرمان دانلود توضیحات:این فایل شامل سازندهای زمین شناسی کل استان به صورت شیپ فایل می باشد و در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. برای تهیه ی نقشه ی زمین…

 • ترجمه مقاله ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر CMOS جدید

  ترجمه مقاله ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر CMOS جدید دانلود ترجمه مقاله ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر CMOS جدید دسته: برق بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1311 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 چهار ضرب کننده…

 • ریسک اعتباری و مطالبات معوق و الگو برای وصول آن

  ریسک اعتباری و مطالبات معوق و الگو برای وصول آن دانلود دانلود پایان نامه رشته حسابداری ریسک اعتباری و مطالبات معوق و الگو برای وصول آن          مقدمه  در سراسر جهان، صنعت بانکداری یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد…

 • بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت دانلود پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنتنوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 371 صفحه چکیدهیکی از…

 • جزوه آموزشی پودمان دوم فیزیک دهم و یازدهم

  جزوه آموزشی پودمان دوم فیزیک دهم و یازدهم دانلود جزوه آموزشی پودمان دوم فیزیک دهم و یازدهم دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه آموزشی پودمان دوم فیزیک دهم و یازدهم هنرستان ، فنی و حرفه…

 • دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

  دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی دانلود به رغم توجه فزاینده به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی،مرور ادبیات حوزه مذکور مبین فقدان اجماع در خصوص ابعاد مفهوم مذکور است. نتایج حاصل از مرور در ادبیات مذکور نشان می…

 • دانلود پاورپوینت بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی

  دانلود پاورپوینت بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی دانلود پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسینوع فایل: pptx (قابل ویرایش) پاورپوینت تعداد اسلاید : 35 اسلاید چکیدهنهادهای دولتی در هر کشوری با در اختیار داشتن بیشترین امکانات و…

 • پاورپوینت تعریف مساله و مدل سازی تصمیم های چندهدفی

  پاورپوینت تعریف مساله و مدل سازی تصمیم های چندهدفی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع تعریف مساله و مدل سازی تصمیم های چندهدفی،در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتفکر گزینه‌ای چیست؟تفکر ارزشی چیست؟تفاوت تفکر ارزشی و تفکر گزینه‌ایمنافع…

 • مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

  مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها دانلود مقدمه:مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و…

 • دانلود پاورپوینت آناتومی بدن

  دانلود پاورپوینت آناتومی بدن دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آناتومی بدنفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 9پاورپوینت کامل و آماده ارائه   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پاورپوینت آناتومی بدن آناتومی بدن پاورپوینت آناتومی بدن آناتومی بدن دانلود پاورپوینت آناتومی بدن…

 • روش بستگی قوی Tight Binding

  روش بستگی قوی Tight Binding دانلود در این آموزش شما به طور کامل با روش بستگی قوی (Tight Binding) آشنا می شوید. مدل بستگی قوی در درجه ­ی نخست برای توصیف نوارهای باریک و پایین که برای آن­ها شعاع لایه­ی…

 • پاورپوینت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

  پاورپوینت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم دانلود عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان درس 13 مطالعات اجتماعی هشتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 45 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید با کلیک بر روی…

 • گزارش کارآموزی فرایند های تصفیه آب و فاضلاب کامل

  گزارش کارآموزی فرایند های تصفیه آب و فاضلاب کامل دانلود گزارش کارآموزی فرایند های تصفیه آب و فاضلاب کامل دسته بندي : علوم پایه » محیط زیست جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی فرایند های تصفیه آب و فاضلاب کامل، در…

 • بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي دبيران دبيرستانهاي دخترانه با ميزان موفقيت

  بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي دبيران دبيرستانهاي دخترانه با ميزان موفقيت دانلود چکيده:راه ترقی جوامع وجود انسانهايي آگاه و روشن است. اين آگاهی و روشنی که به تغيير مطلوب نگرش تعبير می شود از وظايف عمده نظام آموزش و پرورش…

 • پایان نامه تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان)

  پایان نامه تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان) دانلود بخشی از متن:به برنامه‌های رایانه‌ای که به منظور تخریب ویا سوءاستفاده از ساختار یک رایانه نوشته شود،ویروس رایانه‌ای می‌گویند. ویروس رایانه‌ای عبارتی است برای یک برنامه ناخواسته مخرب…

 • دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

  دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی دانلود پرسشنامه بهره­وری نیروی انسانی: این پرسشنامه شامل 9 مولفه به شرح جدول زیر می­باشد: مولفه شماره سوالات توان 1، 3، 5، 6 شناخت شغل 7، 8، 9، 10 حمایت شغل 12، 14، 15،…

 • اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی

  اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی دانلود  دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی         چکیده: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ "اثربخشی…

 • جزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

  جزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران دانلود جزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران    جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ فصل اول: تعاریفی دربارة هیدرولیک…