تحقیق اثربخشی آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر بهبود سلامت روانی دانش آموزان

تحقیق اثربخشی آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر بهبود سلامت روانی دانش آموزان

دانلود

تحقیق اثربخشی آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر بهبود سلامت روانی دانش آموزان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت

توضیحات:پایان نامه رشته روانشناسی عمومی با موضوع اثربخشی آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر بهبود سلامت روانی دانش آموزان پسر  مقطع متوسطه، در قالب فایل word و در حجم 117 صفحه.بخشی از متن:امروزه مدارس،  مراکز  آموزش عالی و  دانشگاه ها تنها بر آموزش های رسمی تمرکز نمی کنند بلکه مسئولیت های بزرگتری را در زمینه رشد و ارتقاء انسان در تمامی اشکال آن بر عهده می گیرند. اگر تجارب تحصیل در پایه های بالاتر اغلب مثبت و خوشایند است اما برای تعداد قابل ملاحظه ای از دانش آموزان پیامدهای منفی کوتاه و یا بلند مدت به همراه دارد.( فاگان ، 1998).  از طرفي،  داشتن مشكلات رواني و پایین بودن بهداشت روانی منجر به اختلال در انجام تكاليف درسي كاهش انگيزه، اضطراب، ترس و نگراني شده و سبب مي شود كه دانش آموز بخش قابل توجهي از نيروي فكري خود را صرف چنين مشكلاتی می كند. در نتيجه، مسلما توان و علاقه كافي را براي فعاليت در امور درسي و آموزشي نخواهند داشت. تغيير روابط با خانواده و دوستان، عادات خوردن و خوابيدن و تنهايي نيز بر برخي از دانش آموزان اثر معکوس می گذارد.( راس و همکاران،  2000) بنابراين ، با توجه به تغييرات و پيچيدگي هاي روز افزون و گسترش روابط اجتماعي در عصر كنوني ، آماده سازي افراد به ويژه نسل جوان جهت شاد زیستن نیاز به آموزش های شادکامی دارند. فوردایس (1997) معتقد بود شادی قابل آموزش و تعمیم می باشد. فوردایس از صاحب نظران روانشناسی شادی با بررسی تحقیقات معتدد مجموعه ای با عنوان « آموزش شادمانی» ارائه داده است. این برنامه دارای 14 اصل می باشد از میان تعداد 8 اصول مورد شناختی و 6 مورد رفتاری می باشد. زیر بنای برنامه شادمانی فوردایس این است که …فهرست مطالب:فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 2-1 بیان مسئله 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 4-1 اهداف تحقیق 1-4-1 اهدف آرمان 2-4-1 هدف کلی 3-4-1 اهداف جزیی 5-1 سؤالات تحقیق 6-1 فرضيه‏ هاي تحقیق 7-1 تعریف واژه گان و اصطلاحات تحقیق1-7-1 متغیر اول شادکامی 2-7-1 متغیر دوم سلامت روانی فصل دوم: ادبیات پژوهشی1-2مقدمه 2-2 تعریف بهداشت روانی3-2 ساختار خانواده و تاثیر آن بر بهداشت روانی 4-2 صداقت در خانواده 5-2 آزادی در رشد و تجربه اندوزی 6-2 وضعیت اقتصادی خانواده 7-2 خانواده شلوغ 8-2 خانواده و افت تحصیلی 9-2 خشونت در منزل 10-2 اختلاف و درگیری پدر و مادر 11-2 طلاق 12-2 بیمار جسمی یا روانی یکی از افراد خانواده 13-2 خانواده و تاثیر تنش های آن بر سلامت روانی فرزندان 14-2 وظایف خانواده 15-2 ارتباط موفق خانواده 16-2 روابط خانوادگی 17-2 بهداشت روانی در مدرسه 18-2 نقش مدرسه در تأمين بهداشت روانى 19-2 نقش معلم در تأمين بهداشت روانى 20-2 يک معلم خوب بايد از نظر تأثيرگذارى در بهداشت روانى کودک، صفات و ويژگى‌هاى زير را داشته باشد 21-2انواع دشواری های رفتاری دانش آموزان 22-2نقش مدرسه در تکوین مشکلات رفتاری دانش آموزان 23-2 استرس و بهداشت روانی 1-23-2 استرس چيست؟2-23-2 سه رويكرد در تعريف استرس وجود دارد 3-23-2 ويژگي هاي رويداد تنش زا كدامند 24-2 دو مقوله در مورد رويدادهاي تنش زا وجود دارد. 1-24-2 رويدادهاي آسيبي 2-24-2 رويداد غير آسيبي 1-2-24-2مهارپذیری 2-2-24-2پيش بيني پذير بودن 3-2-24-2ميزان فراخواني توانايي ها 25-2عوامل موثر بر تنيدگي 26-2مهارتهاي مقابله با استرس 1-26-2راهبرد مقابله مسأله مدار 2-26-2مهارت مقابله هيجان مدار 27-2روش های کاهش استرس 1-27-2حمايت اجتماعي 2-27-2ورزش 3-27-2ريلكسیشن يا آموزش تنش زدايي عضلاني تدريجي 28-2 ملاک های سلامت روان 29-2 نشانه های سلامت روان 30-2 مطالعه سلامت فاعلی (ذهنی ) 31-2 عوامل برهم زننده سلامت روان 32-2بیماری روانی و سلامت روان(مدل حالت کامل ) 33- 2بهداشت روان و ابعاد پیشگیری 1-33-2پیشگیر اولیه 2-33-2پیشگیری ثانویه 3-33-2پیشگیری ثالثیه 34-2عوامل موثر بر سلامت روان:1-34-2عوامل زیستی 2-34-2عوامل عاطفی و روانی 3-34-2 عوامل اجتماعی 35-2اصول بهداشت روانی 36-2الگوی سلامت روانی کی یس 1-36-2در این الگو سلامت روانی دو معیار اصلی دارد 2-36-2خصوصيات يك فرد سالم 3-36-2عوامل موثربر سلامتي 37-2 نظر مکاتب روانشناسی در باره سلامت روان 1-37-2 دیدگاه عمومی فلسفه هستی گرا 2-37-2- مکتب رفتارگرایی 3-37-2- مکتب انسانگرایی 4-37-2- مکتب بوم شناسی 5-37-2 مکتب روان کاوی 38-2 نظریه های موجود در رابطه با سلامت روان 1-38-2 نظریه مورای 2-38-2نظریه ی یونگ 3-38-2 نظریه کارن هورنای 4-38-2 نظریه اریک برن 5-38-2نظریه اریک فروم 6-38-2 نظریه ویلیام مکدوگال 7-38-2 نظریه هری استاک سالیوان 8-38-2 نظریه گلداشتاین 9-38-2 نظریه ویکتورفرنکل 10-38-2 نظریه اسکینر 39-2 چارچوب نظری تحقیق 1-39-2مفهوم سلامت روانی در نظریه ی فروید 2-39-2 نظریه ی مزلو 1-2-39-2ويژگي هاي افراد سالم از ديدگاه مزلو 3-39-2نظریه آلفرد آدلر 4-39-2 نظریه آلبرت الیس40-2شادمانی و هنر شاد زیستن 41-2گروه مثبت شادی 42-2 دو گروه مخالف شادی عبارتند از 43-2تعریف شادکامی و راهکارهای شاد زیستن 44-2تاریخچه شادکامی 45-2دیدگاه های نظری در مورد شادکامی 1-45-2 نظریه فیزیولوژیک 2-45-2 نظریه ارضاع آنی نیازها 2-45-2دیدگاه ویکتور فرانکل 46-2 همبسته های شادمانی 47-2 چهار صفت درونی شادمانی 48-2 شادمانی در لحظه حال 49-2 فواید شادمانی 50-2 هشت راه مطمئن برای افزایش شادمانی 51-2 ابعاد شادمانی 52-2 پیدایش خوشبینی 53-2 مدل شناختی – رفتاری فوردایس 54-2 پیشینه تحقیق 1-54-2 تحقیقات داخلی 2-54-2 تحقیقات خارجی 55-2 خلاصه و جمع بندیفصل سوم: روش پژوهشی1-3 مقدمه 2-3روش انجام پژوهش 3-3 طرح و مدل پژوهشی 4-3جامعه آماری 1035-3 روش نمونه گیری 6-3 نحوه اجرا 7-3روش گردآوري اطلاعات 8-3 ابزارگردآوری اطلاعات 9-3 روش نمره گذاری10-3 اعتبار و روایی 11-3 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها منابع و ماخذ:منابع فارسی منابع لاتین جدول ( 1-2 ) مفهوم سازی عملیاتی سازه ابعاد سلامت روان شناختی و اجتماعی جدول (1-3) طرح پژوهش جدول (2-3) شیوه ی اجرا جدول (3-3) خرده مقیاس های پرسشنامه فهرست نمودارها:نمودار 1-2بیماری روانی و سلامت روان .مدل حالت کامل کی یس و لوپز(2002 ،ص50) 46نمودار (1-3) مفهومی تحقیق 102

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
تعداد مشاهده:
7563
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 117

حجم فایل:314
کیلوبایت

 قیمت:

25,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان و علاقه مندان رشته های روانشناسی و …

محتوای فایل دانلودی:

فایل word و قابل ویرایش

برچسب ها:
پایان نامه روانشناسیدانلود پایان نامهالگوی شادکامی فوردایستحقیق روانشناسیروانشناسی عمومیسلامت روانی دانش آموزانپروژه رشته روانشناسیبهداشت روانی در مدرسهخانواده و افت تحصیلیبهداشت روانیپروژه روانشناسیدانلود پروژهرشته روانشناسی

به اشتراک بگذارید:

 • جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا

  جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا دانلود جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد فصل اول: ژئومورفولوژي ساختماني…

 • تحقیق نمونه هایی از صبر حضرت زینب سلام الله علیها

  تحقیق نمونه هایی از صبر حضرت زینب سلام الله علیها دانلود دانلود تحقیق درس ششم هدیه های آسمان ششم: نمونه هایی از صبر حضرت زینب سلام الله علیها 3 ص فرمت WORD قابل ویرایشعنوان تحقیق: با راهنمایی آموزگار خود، نمونه هایی از…

 • پاورکامپیوتر ATX طرحی شده در سالیدورک و کتیا

  پاورکامپیوتر ATX طرحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود پاورکامپیوتر ATX طرحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PROهمراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیآماده جهت رندرگیری   پرداخت و دریافت…

 • شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي

  شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي دانلود شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن جزئیات و دریافت عنوانچكيدهمقدمهفصل اولانواع مخازن نفتيارزش دولوميتخصوصيات سنگانواع تخلخلفصل دوماكشتاف…

 • راهنمای نقشه های الکتریکی C5

  راهنمای نقشه های الکتریکی C5 دانلود پیشگفتار:كتابي كه در پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين اداره فني و مهندسي به منظور راهنمايي متخصصين تعميرات خودروي C5 تهيه و تدوين گرديده شده است.اميد است كه تعميركاران و متخصصين عزيز با…

 • دانلود پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله

  دانلود پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله دانلود عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مسجد شیخ لطف اللهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 23پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایلفهرست مطالب:مسجدسردرگنبدمحرابتزئینات کاشی کاریدیوار و سقف مسجد   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود…

 • نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته یک

  نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته یک دانلود نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته یک دسته: نمونه سوالات فنی و مهندسی بازدید: 9 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1526 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته یک قیمت…

 • دانلود تحقیق - نقش ict در توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیکی

  دانلود تحقیق - نقش ict در توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیکی دانلود این فایل زیپ حاوی فایل ورد 9 صفحه ای است که شامل موضوعات زیر و سایر موارد دیگر است: تاثيرICT  بر تجارت كالا و خدمات  نقش‌ دولت‌ها در ايجاد محيطي…

 • دانلود فایل پیچ متریک سر مربعی 84

  دانلود فایل پیچ متریک سر مربعی 84 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ متریک سر مربعیقابل استفاده در کتیا و سالیدورکمورد نیاز مهندسان مکانیک و طراحانفرمت stpاستاندارد DIN 480   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل سه بعدی…

 • دانلود پاورپوینت ساختار باکتریها و ویروس ها

  دانلود پاورپوینت ساختار باکتریها و ویروس ها دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ساختار باکتریها و ویروس هافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 29پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایل  فهرست مطالب:باکتریتاریخچهساختار باکتريهاتفاوت يوکاريوتها با باکتريهامشخصات سلول باکتريطبقه بندي باکتريهااجزاي ساختماني باکتريهاتوليدمثل باکتريویروسساختار…

 • پاورپوینت بررسی معماری موزه V&A شهر Dundee اثر کنگو کوما

  پاورپوینت بررسی معماری موزه V&A شهر Dundee اثر کنگو کوما دانلود پاورپوینت بررسی معماری موزه V&A شهر Dundee اثر کنگو کوما دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت پاورپوینت بررسی معماری موزه V&A شهر Dundee اثر…

 • بررسی اساس کار موتورهای القایی

  بررسی اساس کار موتورهای القایی دانلود بخشی از متن:موتورهای القایی AC عمومی ترین موتورهایی هستند که در سامانه های کنترل حرکت صنعتی و همچنین خانگی استفاده می شوند. طراحی ساده و مستحکم، قیمت ارزان، هزینه نگه داری پایین و اتصال…

 • بررسی UML و كاربرد آن

  بررسی UML و كاربرد آن دانلود چكيده:در مدلسازي شيئ‌ گراي نرم افزار با استفاده از UML چهره‌ هايي مختلف يك سيستم با استفاده از دياگرامهاي مختلف نمايش داده مي‌شوند. ساختار پايدار سيستم از طريق دياگرامهاي كلاس واكنش بين قطعات مختلف…

 • دانلود پاورپوینت تحول در سازمانها

  دانلود پاورپوینت تحول در سازمانها دانلود دانلود پاورپوینت تحول در سازمانها جهت رشته کارآفرینی در قالب 193 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش             در فرهنگ صنعتی…

 • ترجمه مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

  ترجمه مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری دانلود ترجمه مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری دسته: مقالات ترجمه شده بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 576 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 این مقاله به…

 • پاورپوینت اصول و اهمیت بودجه بندی سرمایه ای و بررسی فرآیند آن

  پاورپوینت اصول و اهمیت بودجه بندی سرمایه ای و بررسی فرآیند آن دانلود دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای جهت رشته حسابداری در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • پاورپوینت تونل هیملریش در گذرگاه فرعی هاسمانشتاتن

  پاورپوینت تونل هیملریش در گذرگاه فرعی هاسمانشتاتن دانلود دانلود پاورپوینت تونل هیملریش در گذرگاه فرعی هاسمانشتاتن جهت رشته عمران در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     حجم بالای ترافیک…

 • حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ

  حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ          …

 • سوالات محاسبات عمران سال (آذر)84 پایه 2 همراه با پاسخنامه

  سوالات محاسبات عمران سال (آذر)84 پایه 2 همراه با پاسخنامه دانلود سوالات محاسبات عمران سال (آذر)84 پایه 2 همراه با پاسخنامه دسته: نمونه سوالات فنی و مهندسی بازدید: 9 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 432 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • برنامه نویسی سی

  برنامه نویسی سی دانلود برنامه نویسی سی دسته: سی | .C بازدید: 12 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 25091 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 666 برنامه نویسی به زبان سی تالیف عین ا جعفرنژاد قمی قیمت فایل فقط 14,300 تومان…

 • دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

  دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن دانلود دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1170 کیلوبایت تعداد…

 • مقاله بررسي انواع حملات در شبكه هاي همتا به همتا و ارائه راه حلهاي امنيتي

  مقاله بررسي انواع حملات در شبكه هاي همتا به همتا و ارائه راه حلهاي امنيتي دانلود خلاصه مقاله:معماري غير متمركز شبكه هاي همتا به همتا، چگونگي مديريت يك سيستم پويا بدون هماهنگي مركزي ورشد روز افزون استفاده از اينترنت، سبب…

 • طرح توجیهی پرورش شترمرغ

  طرح توجیهی پرورش شترمرغ دانلود دانلود طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۲۲ ص فرمت WORD   پرداخت و دانلود برچسب ها: طرح توجیهی پرورش شترمرغ دانلود طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۲۲ ص فرمت WORD دسته بندی: فنی و مهندسی » دام…

 • پاورپوینت سیگنال ژنراتور (Singnal Generator)

  پاورپوینت سیگنال ژنراتور (Singnal Generator) دانلود بخشی از متن:سیگنال ژنراتور یک دستگاه مولد سیگنال کریر با قابلیت انجام عمل مدوله جهت انتقال سیگنال پیام می باشد. در یک جمله کوتاه می توان گفت فرآیندی که طی آن پیام اصلی به…

 • دانلود پروپوزال آماده ارشد بررسی اثر فرهنگ ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان

  دانلود پروپوزال آماده ارشد بررسی اثر فرهنگ ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 13 شامل: مقدمه بیان مسئله…

 • دانلود تحقیق درباره دیابت و علائم آن word

  دانلود تحقیق درباره دیابت و علائم آن word دانلود هدف از این تحقیق بررسی دیابت و علائم آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

 • پاورپوینت وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی

  پاورپوینت وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی دانلود دانلود پاورپوینت وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی جهت رشته اقتصاد در قالب 9 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     وزارت امور اقتصادی ودارائی، به موجب قانون، به…

 • دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه حله

  دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه حله دانلود دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه حله دسته: جغرافیا بازدید: 8 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 نقشه هم تبخیر…

 • پروژه جدید با عنوان آب درمانی مطمئن ترین راه برای درمان بیماری های شایع و خطرناک ( سرطان.فشارخون.هپاتیپ.آرژی.ایدز.اعتیاد. وغیره )

  پروژه جدید با عنوان آب درمانی مطمئن ترین راه برای درمان بیماری های شایع و خطرناک ( سرطان.فشارخون.هپاتیپ.آرژی.ایدز.اعتیاد. وغیره ) دانلود پروژه جدید با عنوان آب درمانی مطمئن ترین راه برای درمان بیماری های شایع و خطرناک ( سرطان.فشارخون.هپاتیپ.آرژی.ایدز.اعتیاد. وغیره…

 • نقش دولت در توسعۀ صنعتی ؛ در بستر بررسی دولت توسعه گرای "کرۀ جنوبی "

  نقش دولت در توسعۀ صنعتی ؛ در بستر بررسی دولت توسعه گرای "کرۀ جنوبی " دانلود نقش دولت در توسعۀ صنعتی ؛ در بستر بررسی دولت توسعه گرای "کرۀ  جنوبی "     چکیده در مقاله حاضر نقش ساختاری دولتهای…

 • تحقیق اعجاز در قرآن

  تحقیق اعجاز در قرآن دانلود بخشی از متن:قرآن از دو جنبه معجزه است: جنبه ي لفظي و جنبه ي معنوي جنبه ي لفظي يعني از جنبه ي هنر و زيبايي، و جنبه ي معنوي يعني از جنبه ي علمي و…

 • مبانی نظری استرس شغلی و فشار روانی در محیط کاری

  مبانی نظری استرس شغلی و فشار روانی در محیط کاری دانلود توضیحات:مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه، در رابطه با تاریخچه، ماهیت استرس، مفهوم استرس، تعاریف استرس از دیدگاههای مختلف، دلایل و اهمیت استرس، علائم استرس، نظریات مختلف در…

 • پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد آموزش مهارتهاي زندگي، سلامت روان و منبع كنترل

  پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد آموزش مهارتهاي زندگي، سلامت روان و منبع كنترل دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 27 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق…

 • مقدمه ای بر چدن های داکتيل آستمپر شده

  مقدمه ای بر چدن های داکتيل آستمپر شده دانلود   مقدمه ای بر چدن های داکتيل آستمپر شدهتعداد صفحات : 8   مقدمه :اين مقاله به معرفي چدن هاي جديدي كه به دليل خواص قابل مقايسه خود با فولاد ها…

 • پاورپوینت تکنولوژی فولادسازی

  پاورپوینت تکنولوژی فولادسازی دانلود پاورپوینت تکنولوژی فولادسازی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالورژی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت تکنولوژی فولادسازی، در حجم 43 اسلاید.این مجموعه شامل 43 اسلاید مصور پاورپوینت به همراه بیش از 70 عکس و…